Graafinen suunnittelu

Tarjoan yksilöllisiä graafisen ja visuaalisen suunnittelun palveluja luomaan yrityksellenne tai yhteisöllenne kokonaisuuksia, jotka toimivat ja huomataan. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt palvelut kattavat kustannustehokkaasti ja tarkasti asiakkaan tarpeen, eikä ylimääräisiä kustannuksia siten synny. Käytän viimeisimpiä Adoben ohjelmistoja kuten mm. InDesign, Photoshop, Indesign, Illustrator ja Dreamweaver.

Kaikki projektit suunnitellaan yhdessä asiakkaan toiveet huomioonottaen. Näillä sivuilla kerron toiminta-alueestani ja -tavoista, jos haluat tietää enemmän, tai vaikkapa pyytää tarjouksen projektiisi otathan yhteyttä!

  • Graafinen ohjeistus
  • Logot, liikemerkit, graafiset tunnukset
  • Yritysgrafiikka, esitykset, opasteet, tekstiili- ja tuotepainatukset, tapahtumamarkkinointi, teippaukset
  • Esitteet, tuoteluettelot ja katalogit.

Taitto ja julkaisujen
painovalmiiksi saattaminen

Ja tarpeen vaatiessa myös esim. painopaikkojen kilpailutus. Näitä graafisen suunnittelun tuotteita voivat olla mm.

  • Yritystoiminnan elementit ja niiden yhtenäistäminen: käyntikortit, kirjekuoret, kansiot, kirjelomakkeet, Powerpoint-esitykset, lähetteet ja muut lomakkeistot
  • Markkinointia ja myyntiä tukevat elementit: esitteet, kansiot, julisteet, tarrat, flyerit, kilpailukupongit, tuoteluettelot ja muut point of sale -materiaali (myymälä- ja jakelutiemarkkinointi), pakkaukset, ilmoitussuunnittelu, messumarkkinointi
  • Lehdet, kirjat ja postikortit.

Nettisivustot

Sivuston yksilöllinen visuaalinen ja tekninen suunnittelu sekä rakennus joko sisällönhallinta- tai html-toteutuksena. Sopimuksesta myös webbihotellipalvelun tilaus ja verkkotunnuksen rekisteröinti asiakkaan nimeen sekä päivitykset ja ylläpito.

Kuvitus

Kuvitus ja sen valinta on olennainen osa julkaisuiden visuaalista kokonaisilmettä. Valintaan vaikuttavat budjetin lisäksi julkaisun luonne ja sen käyttökohde, sekä kohdeyleisö.

Aina ei tarvitse järjestää kallista kuvausta, vaan usein apu löytyy nopeasti ja kustannustehokkaasti kuvapankista. Kuvapankkien käyttö on vaivatonta ja valinnanvaraa yleensä on sekä kuvissa että pankeissa itsessään.

Tuotekuvaukset (järjestelyt, stailaukset), julisteet, esitysgrafiikka, valokuvaus, kuvitukset tietokonegrafiikalla, piirtämällä tai maalaamalla.

graafinen_suunnittelu_tiina_luonua

Esimerkki tyypillisestä toimeksiannosta: pienen yrityksen uudet kasvot -kokonaisuus

  • Yrityksen tai yhteistön graafisen ilmeen ja visuaalisen ohjeistuksen suunnittelun, joka sisältää yritystunnuksen suunnittelun (tai halutessa jo nykyisen uudistamisen)
  • Tärkeimpien yritysviestintään kuuluvien elementtien (käyntikortit, kirjepohja, powerpoint-esityspohja) suunnittelun graafisen ohjeistuksen mukaan ja painatuksen, jos niin sovitaan
  • www-sivut tarpeen mukaan